Thương hiệu

Thương hiệu

10 01

Vai trò của tên thương mại đối với doanh nghiệp

Tên thương mại của doanh nghiệp là một trong những yếu tố đầu tiên tạo nên sự thành công của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất,...

Xem thêm

09 01

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại...

Xem thêm

05 01

Vì sao doanh nghiệp Việt cần đăng ký bảo hộ nhãn...

Đăng kí bảo hộ nhãn hiệu là một trong những biện pháp quan trọng, hàng đầu và thiết yếu đối với các doanh nghiệp để bảo vệ thương hiệu của...

Xem thêm

13 12

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Nhãn hiệu sẽ bị từ chối đăng ký nếu không có khả năng thực hiện chức năng phân biệt của Nhãn hiệu.  

Xem thêm

05 12

CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm

Xem thêm

05 12

Danh sách mã số mã vạch các nước

Tra cứu mã vạch sản phẩm sẽ giúp khách hàng có thể phân biệt được nơi sản xuất hàng hóa. Muốn biết quốc...

Xem thêm

01 12

ĐĂNG KÝ TÊN THƯƠNG MẠI CỦA DOANH NGHIỆP

Việc đăng ký tên thương mại của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh nhằm mục đích phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên...

Xem thêm

01 12

BẢNG PHÂN LOẠI HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI-XƠ PHIÊN BẢN...

 ÁP DỤNG BẢN TIẾNG VIỆT CỦA BẢNG PHÂN LOẠI HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI-XƠ PHIÊN BẢN 11-2018 KỂ TỪ 01/01/2018

Xem thêm

19 11

Nhãn hiệu và quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại...

Nhãn hiệu được bảo hộ dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nếu đáp ứng các điều...

Xem thêm