Đăng ký bảo hộ Kiểu dáng

Đăng ký bảo hộ Kiểu dáng

08 01

Có cần thiết phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp của...

Kiểu dáng sáng phẩm là yếu tố đầu tiên giúp thu hút người tiêu dùng thông qua cảm quan bên ngoài bằng việc nhìn thấy và chạm được. 

Xem thêm

29 11

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng

Tương tự như nhãn hiệu (thương hiệu, logo) và bản quyền, kiểu dáng công nghiệp là một trong những đối tượng bảo hộ cho...

Xem thêm