Kiểu dáng, Sáng chế

Kiểu dáng, Sáng chế

08 01

Có cần thiết phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp của...

Kiểu dáng sáng phẩm là yếu tố đầu tiên giúp thu hút người tiêu dùng thông qua cảm quan bên ngoài bằng việc nhìn thấy và chạm được. 

Xem thêm

05 01

Đăng ký bảo hộ sáng chế có đem lại lợi ích cho...

Đăng ký bảo hộ sáng chế không phải lúc nào cũng là giải pháp đúng. Doanh nghiệp cần cân nhắc giữa chi phí và lợi ích của việc bảo hộ sáng chế...

Xem thêm

30 11

Đăng ký bố trí mạch tích hợp

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Quyền sở hữu...

Xem thêm

29 11

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng

Tương tự như nhãn hiệu (thương hiệu, logo) và bản quyền, kiểu dáng công nghiệp là một trong những đối tượng bảo hộ cho...

Xem thêm

19 11

SÁNG CHẾ

Sáng chế/ giải pháp hữu ích là gì? Sáng chế/ giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công...

Xem thêm